WSPÓŁCZESNE   TYPY   ŻAGLOWCÓW


Nazwa Wygląd Opis
Kuter kuter Jednomasztowy żaglowiec wyposażony w grot i dwa lub trzysztaksle: fok i kliwer lub fok, kliwer i latacz; grot jest przeważnie typu bermudzkiego lub gaflowego, z topslem.

Kecz

kecz Typ żaglowca o żaglach skośnych i dwóch masztach; bezan jest znacznie niższy od grota i umieszczony przed kołem sterowym. Zwany jest również półtoramasztowcem.
Szkuner szkunerszkuner Typ statku żaglowego o ożaglowaniu skośnym, przeważnie gaflowym, podnoszonym na dwóch do siedmiu masztach; na przednim maszcie, foku, niektóre szkunery podnoszą na rei podczas żeglugi pełnym wiatrem jeden wielki żagliel czworokątny, zwanym bryfokiem. Wśród statków sportowych szkunerem nazywa się jacht dwumasztowy, którego przedni maszt jest niższy; ożaglowanie może mieć gaflowe lub bermudzkie. Odmianą szkunera jest szkuner sztakslowy, który nie ma foka, a przestrzeń między fokmasztem i grotmasztem wypełnia się żaglem grotsztakslem i jednum lub kilkoma innymi żaglami trójkątnymi.
Bryg bryg (1.) Statek żaglowy dwumasztowy, który na obu masztach nosi żagle rejowe i dodatkowo żagiel gaflowy na tylnym maszcie. Były to zwykle statki średniej wielkości używane do celów transportowych lub wojennych.
(2.) Okręt wojenny z XVIII-XIX w. używany do ochrony portów i wybrzeży, konwojowania statków handlowych, rozpoznania itp. Wyporność 150-300 t; uzbrojenie 16-24 działa; załoga ok. 150 osób; ożaglowanie jak wyżej.
Brygantyna brygantyna Statek żaglowy z dwoma masztami, z których tylny ma ożaglowanie gaflowe, a przedni rejowe.
Bark bark Statek żaglowy o trzech lub więcej masztach, na którym ostatni maszt (stermaszt) ma żagiel gaflowy, pozostałe rejowe. Przy większej niż 3 liczbie masztów po nazwie "bark" wymienia się liczbę masztów np.: bark pięciomasztowy.
Bark używany był głównie na przełomie XIX-XX wieku do przewozu zboża do Australii, saletry lub guano z Chile do Europy i Stanów Zjednoczonych. Były to największe żaglowce o stalowych kadłubach i pojemności brutto ponad 5 tys. RT. Największym barkiem był "France" o nośności przeszło 8000 t, pojemności 5633 RT. W początku XIX w. barki służyły jako statki wielorybnicze.
Barkentyna barkentyna Trójmasztowiec, w którym przedni maszt ma ożaglowanie rejowe, a dwa pozostałe- gaflowe.
Fregata fregata Typ żaglowca, zwanego też pełnorejowcem o trzech i więcej masztach z ożaglowaniem rejowym.

OPRACOWANIE: "KTOSIA", "VEGELUS"

Strona główna / Podział i historia żaglowców / Współczesne typy żaglowców