LINIOWCE

Skończył się liniowców czas
Odpłynęły w porty zapomnienia
Maszty nocą nie muskają gwiazd
Huk dział już tylko we wspomnieniach
Z burt nie słychać "God save the Queen", "Vive la France"
Nie ma już liniowców na La Manche.

(Timeraire, sł. A.Szczesny)

Liniowiec - okręt liniowy; wojenny okręt z XVIII w. wywodzący się z galeonu, przeznaczony do walki w linii bojowej składającej się z okrętów płynących w szyku torowym (jeden za drugim). Siła bojowa okrętów liniowych zależała od liczby i wagomiaru armat jakie były na nich ustawione; stąd dążenie do zwiększenia wielkości okrętów i liczby pokładów artyleryjskich, na których ustawiono armaty. Na przełomie XVIII-XIX w. budowane były trójpokładowce uzbrojone w ponad 100 armat. W ciągu XVIII w. powstał podział liniowców na klasy.

W zależności od zdolności bojowej dzielono je na cztery do sześciu klas, które różniły się ilością pokładów, liczbą dział i ich wagomiarem. Przepisy admiralicji szczegółowo określały sposób budowy i rodzaj wyposażenia jak również obsadę załogową i inne istotne elementy dla ujednolicenia typów. W Anglii dzielono liniowce na 6 klas, we Francji na 5, w Holandii i Hiszpanii na 4.

W Tablicy przedstawiono dane floty brytyjskiej na przełomie XVII-XVIII w.:

Klasa
Liczba
dział
Wyporność
w tonach
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Liczba
załogi
Liczba
okrętów
w stopach
I
II
III
IV
V
VI
Brandery
Pomocnicze
90-100
82-90
60-74
42-54
28-32
16-28
6-12
4-10
1100-1739
1030-1546
662-1174
349-685
111-333
146-200
80-320
18-160
125-146
121-141
108-140
89-182
72-86
74-85
18-25
 
41-48
40-45
33-41
27-34
23-27
18-22
18-25
 
20-23,5
16-21
16-18
12-17
11-13
8-11
8-14
 
600-815
530-660
340-470
180-280
125-138
75-85
20-50
4-100
9
11
39
36
8
5
17
38
 Razem
6930
101892
     
42000
163


Już nie żaglowce...

W drugiej połowie XIX w. liniowce otrzymały napęd mechaniczny i opancerzenie. Od 1860 r. nazywane wówczas pancernikami, o niewielkiej początkowo wyporności ("Gloire" - 5600 ton) z biegiem lat stale się zwiększającej: w 1880 r. 11000-15000 t., podczas I wojny światowej do 32000 t. w czasie II wojny światowej. Największy liniowiec świata, japoński "Yamato", osiągnął wyporność 71659 t.
Pancerniki miały bardzo silne uzbrojenie artyleryjskie (do 100 armat różnego kalibru, dochodzącego w przypadku artylerii głównej do 460 mm) oraz rozbudowany system obrony okrętu.
Zadaniem liniowca jest niszczenie ogniem artyleryjskim nawodnych okrętów nieprzyjacielskich na morzu i w bazach oraz ostrzeliwanie umocnień i baterii nadbrzeżnych. Podczas I wojny światowej liniowce stanowiły główne siły flot wielkich mocarstw morskich, jednak przebieg II wojny światowej wykazał małą odporność liniowców na ataki z powietrza. Straty poniesione przez liniowce w wyniku ataków lotniczych, zmiana taktyki wojny morskiej i rozwój broni rakietowej spowodowały zaprzestanie budowy liniowców, a istniejące okręty złomowano lub przeniesiono do rezerwy.

OPRACOWANIE: "VEGELUS"
na podstawie: http://teri.ci.comarch.pl/html_jur/enc_a.html

Strona główna / Podział i historia żaglowców / Liniowce