SPLOTY

Splot to sposób zakończenia liny, łączenia lin ze sobą, tworzenia na linie  zamnkniętych pętli oraz funkcjonalnych lub ozdobnych zgrubień w kaształcie gałek albo pierścieni metodą odpowiedniego przeplatania pokrętek liny lub całej liny.

s1.gif (4411 bytes) Kurza stopka i gęsia nóżka (łapka), sposoby przeplecenia pokrętek liny- faza wstępna wielu splotów
s2.gif (6356 bytes) Gałka talrepowa: wykonuje się kurzą stopkę i przeplata (2 lub 3 razy) pokrętki równolegle do poprzednich ich przełożeń; zapobiega wysunięciu się liny z bloku, reki, itd.
s3.gif (7969 bytes) Gałka zwykła (skrajwęzeł chwytowy): wykonuje się gęsią nóżkę i kurzą stopkę (jedną do góry, grugą w dół); dalej jak w gałce talrepowej
s4.gif (3130 bytes) Gałka pojedyncza: wykonuje się kurzą stopkę i ponownie zaplata rozplecione pokrętki
s5.gif (2121 bytes) Gałka podwójna (skrajwęzeł wiadrowy): jak pojedyncza, lecz z podwójnym przepleceniem pokrętek równolegle do pokrętek stopki
s6.gif (4728 bytes) Gałka bosmańska (skrajwęzeł rzutkowy): zaplata się koniec liny wokół kulistego ciężarka; służy jako rzutka
s7.gif (6433 bytes) Skrajwęzeł złączeniowy (skrajwęzeł wantowy, splot wantowy): wkłada się pokrętki jednej liny między pokrętki drugiej liny i wukonuje kurze stopki; służy do łączenia lin o równoległych średnichach i liczbach pokrętek; zaciska się pod obciążeniem
s8.gif (5663 bytes) Śródwęzeł: przeplata się między pokrętkami jednej liny odcinki innej liny (np. dłuższy i przywiązany w jego środku krótszy) i wykonuje gałkę zwykłą
s9.gif (3460 bytes) Splot turecki: oplata się cienką linkę na grubszej lub na drzewcu
s10.gif (4981 bytes) Splot powrotny (splot hiszpański): wykonuje się kurzą stopkę i przeplata pokrętki prostopadle do pokrętek liny nad jedną i pod następną; zakończenie liny
s11.gif (7172 bytes) Splot krótki: przekłada się pokrętki jednej liny między pokrętkami drugiej i przeplata ją 30 do 5 razy nad jedną pokrętką i pod następną; łączenie lin
s12.gif (6823 bytes) Splot długi: wprowadza się pokrętki jednej liny w miejsce odwijanych pokrętek drugiej liny; następnie pokrętki wiąże się (końce ucina); łączenie lin: nie może przenosić dużych obciążeń
s13.gif (7908 bytes) Splot liny włókiennej ze stalową: przeplata się pokrętki liny stalowej między pokrętkami liny włókiennej jak w splocie powrotnym lub krótkim: fały stalowo-włókienne itd.
s14.gif (6498 bytes) Ucho na linie włókiennej: przetyka się pokrętki końca liny między jej pokrętkami w miejscu zależnym od rozmiaru ucha i przeplata jak w splocie powrotnym lub krótkim
s15.gif (5207 bytes) Grumot: splot spleciony z pokętki; mocowanie bloków itd.
s16.gif (6442 bytes) Ucho na żaglu: ucho zwinięte z pokrętki lub całej liny, przechodzące przez remizki
s17.gif (6937 bytes) Ucho na linie plecionej: rozplata się koniec liny na 4 równe pasma i oplata je na krzyż po dwa, raz z jednej, raz z drugiej strony liny
s18.gif (6584 bytes) Rzutka z liny (ciężarek rzurkowy): kilkunastokrotne owinięcie końca liny wokół niek samej (kilkakrotnie złożonej) i zaciśnięcie; prowizoryczna rzutka.

OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: "Encyklopedia żeglarstwa"

Strona główna / Trochę techniki / Sploty