ŁĄCZENIE  DWÓCH  LIN

Węzeł to sposób wiązania liny, dwóch lin ze sobą lub łączenia liny z innym przedmiotem. Znanych jest kilka tysięcy węzłów. W praktyce żeglarskiej wystarczy biegła znajomość ok. 20. Te poniżej to węzły najczęściej używane, z jednej grupy zastosowań. Kolejność wynika z rosnącego stopnia komplikacji.

Prosty Prosty: do łączenia dwóch lin o zbliżonej grubości
brak Huntera: do łączenia dwóch lin.
Stosowany w jachtingu światowym od lat 60-tych. Bez dowodu - znakomity. Wyparł skutecznie wymieniony wyżej prosty. Mocniejszy, nie zaciska się, łatwy do rozwiązania.

Refowy

Refowy (odmiana węzła prostego): łatwy do rozwiązywania poprzez pociągnięcie za koniec pętli.
Wezeł zwany w nomenklaturze polskiej "refowym" , nigdy nie służył i nie służy do refowania! Polska nazwa jest ewidentnie błędna, a jeśli wierzyć anegdocie, jest efektem błędu maszynistki, która przepisując listę nazw "węzeł : nazwa angielska / nazwa polska" po prostu pomyliła jeden wiersz! Tak naprawdę do refowania służy węzeł prosty (inaczej także płaski) popularyzowany u nas jako węzeł do łączenia dwóch lin tej samej lub podobnej średnicy. Ten węzeł nazywa się "reef knot" i to chyba wyjasnia wszystko. Uzasadnienie: w "typowej" żegludze zależy nam na szybkim i bezpiecznym zarefowaniu żagla (praktycznie z reguły grota lub bezana); nie muszę chyba udowadniać, iż prosty (czyli reef knot) można zawiązać szybciej a trzyma pewniej niż "refowy" (trzymając się polskiej nazwy). Gdy rozrefowujemy żagiel tempo wykonania tej operacji nie jest sprawą najistotniejszą (a oczywiście "refowy" rozwiązuje się szybciej niż płaski, choć i ten ostatni szarpiąc wg znanej metody za końcówki, rozwiązać można łatwo i szybko. Propozycja: pokazać wreszcie żeglarzom, że do refowania służy węzeł płaski (reef knot) i nie kontunuować błędu... komisji szkolenia PZŻ !!!
Płaski Płaski: do łączenia lin o różnej grubości
Krzyżowy Krzyżowy: Ten węzeł właściwie nie powinien być zaliczany do węzłów żeglarskich.
"Krzyżowy" - by odwołać się do guru linologii, czyli Ashley'a - to węzeł niebezpieczny, słaby, który nigdy nie powinien być używany. Odwołując sie do badań: jest to węzeł około 35 razy słabszy do podobnego na pierwszy rzut oka "płaskiego".
Szotowy Szotowy: łączenie lin różnej grubości; mocowanie szotu do ucha żagla itp.
Szotowy podwójny Szotowy podwójny (bramszotowy): łączenie lin o dużej różnicy grubości
Szotowy francuski Szotowy francuski: podobnie jak bramszotowy
Flagowy Flagowy: łączenie dwóch lin o różnej grubości; łatwy do rozwiązania przez pociągnięcie końca pętli
Związ wantowy Związ wantowy: łączenie 2 lin o równych lub różnych grubościach
Rzutkowy I Rzutkowy I: wiązanie rzutki z cumą; łatwy do odwiązania; słabo zaciśnięty może odwiązać się sam
Rzutkowy II Rzutkowy II: odmiana rzutkowego I
Stoper I Stoper I: wiązanie na sztywno wybranej liny- pracuje tylko pod obciążeniem; konieczne jest zamocowanie wolnego końca
Stoper II Stoper II: sposób chwilowego unieruchomienia talii przez owinięcie jej inna liną; ułatwia obłożenie liny na kandze.
Według "Światowego Towarzystwa Węzłów" nie jest to węzeł (tym bardziej żeglarski) a typ przewiązu.

OPRACOWANIE: "KTOSIA"; "BAKSZTAG"
na podstawie: "Encyklopedia żeglarstwa"; uzupełnienia p. Jerzego Saleckiego

Strona główna / Trochę techniki / Łączenie dwóch lin