LINY  CUMOWNICZE

Liny cumownicze, ogólna nazwa lin użytkowych do przymocowywania jachtu/statku do nabrzeża, boi postojowej, dalby cumowniczej itp.

Cuma dziobowa i rufowa; zakładanie cumy zależy od rodzaju urządzenia cumowniczego i rozmiarów ucha na cumie (rys 1 i 2). W przypadku obawy zsunięcia się cumy z polera zakłada się podwójną pętlę (rys. 3). Na zajęty poler cumę należy założyć tak, aby każdą z cum można było zdjąć niezależnie od pozostałych. Umożliwia to przełożenie zakładanej cumy przez ucho cumy już założonej (rys. 4). Cumy nie zakończone uchem mocuje się za pomocą węzłów cumowniczych.
Szpringi (dziobowy i rufowy)- to zamocowane dodatkowo liny biegnące z dziobu i z rufy w kierunku środka statku (jachtu).
Cumy poprzeczne (bresty) - to krótkie cumy prostopadłe do burty; zapobiegają odsunięciu się burty od nabrzeża.

rys.1 rys.2 rys.3 rys.4
OPRACOWANIE: "KTOSIA"
Na podstawie: "Encyklopedia żeglarstwa

Strona główna / Trochę techniki / Liny cumownicze