KADŁUB

Kliknij - powiększenie (28kB) Kadłub jest najważniejszą częścią okrętu. Dawniej kształt i wymiary kadłuba określały typ statku. Począwszy od drugiej połowy wieku XVIII kształty kadłubów stały się na tyle zbliżone, że o typie okrętów decydował rodzaj ożaglowania.
Rozwój kształtów kadłuba jest wynikiem wielowiekowego postępu w budownictwie okrętowym. Dlatego kształt ten w każdej epoce historycznej był zależny od poziomu jej techniki i wiedzy szkutniczej, a w czasach nowożytnych również i od postępu badań nad hydrodynamiką i statecznością.

Budowa żaglowców z dłubanki rozwijała się prawdopodobnie w ten sposób, że burty łodzi zostały najpierw podwyższone skórą zwierząt lub deskami. Później w celu uzyskania większych rozmiarów łodzi, pierwotną pirogę rozwinięto, dodając konstrukcję dna i burt. W ten sposób powstał kadłub, do którego dołączono takielunek, nadbudówki i liczne urządzenia. Żaglowiec więc składa się z kadłuba, takielunku i licznych urządzeń - sterowych, kotwicznych itd. Kadłub jest konstrukcją przestrzenną złożoną z zespołu elementów. Takielunek składa się z masztów, rei, olinowania i żagli.
Przednia część kadłuba, nazywana dziobem, jest spiczasta, tylko w przypadku dżonek i niektórych typów barek jest jakby ścięta. Tylna część, nazywana rufą, czasami może być ścięta i w tym przypadku nazywa się pawężą lub rufą pawężową. Dno statku może mieć kształt płaski, obły lub kilowy. Kilowy kształt dna w pewnym sensie zwiększa stateczność poprzeczną statku i z tego powodu używany był głównie na małych łodziach, takich jak łodzie wikingów i Arabów, natomiast wielkie klipry miały dno prawie płaskie.

Szkielet
Kliknij - powiększenie (31kB) Kadłub żaglowca tworzony jest przez szkielet, pokryty poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym, oraz z góry pokładem. Szkielet złożony jest z elementów konstrukcyjnych wzdłużnych i poprzecznych. Podstawowymi wzdłużnymi elementami konstrukcyjnymi jest stępka i nadstępka, które utrzymują dziobnicę i tylnicę. Podstawowymi elementami poprzecznymi konstrukcyjnymi są denniki, które połączone są ze stępką i na które nachodzą wręgi. Na wręgach za pomocą węzłówek oparte są pokładniki, które w kierunku poprzecznym łączą burty statku. Pokładniki w kierunku wzdłużnym podparte są przez wzdłużniki pokładowe, a w kierunku pionowym - kolumnami. Następne wzdłużne elementy konstrukcyjne to wzdłużniki obłowe, pokładnikowe i listwy odbojowe.
Kliknij - szczegóły (11kB)
Kliknij na rysunek by zobaczyć szczegółowe objaśnienia.

Poszycie
Poszycie kadłuba tworzą klepki zamocowane do wręg. Klepki są znitowane lub przyszyte do siebie brzegami sąsiednich klepek w sposób podobny do układania dachówek (poszycie zakładkowe - klinkierowe) lub też są układane ściśle przy sobie (poszycie stykowe - karawelowe, aby powierzchnia kadłuba była gładka. Poszycie klinkierowe jest bardziej szczelne, ale powoduje większy opór wody. Brzegi klepek tworzą jakby rowki klinowe, wypełnione włóknistym materiałem uszczelniającym, na przykład bawełną, lub nasmołowanymi włóknami konopnymi. Podczas sztormu poszycie wystawione jest jednak na tak wielkie naprężenia, że czasami nie wytrzymuje i do wnętrza statku dostaje się woda, którą następnie trzeba wypompować. Poszycie szyte, jakie miały na przykład najstarsze statki wikingów, było bardziej elastyczne i występowały w nim mniejsze naprężenia.

Nadbudówki
Nadbudówki są zwykle jakby przedłużeniem burt statku. Nadbudówki dziobowe i rufowe oprócz tego, że służą jako pomieszczenia mieszkalne, w pewnym sensie chronią statek przed falami od strony dziobu i rufy. Nadbudówki mogą być również mniejsze, tak że między nimi i burtami jest pusta przestrzeń. Pokład jest chroniony przed falami również przez nadburcie, które jest jednak tylko elementem zabezpieczającym dla załogi, a nie rzeczywistą burtą statku. Nadburcia nie należy mylić z wolną burtą, która sięga od linii zanurzenia do wysokości głównego pokładu.

Materiał
Materiałem używanym do budowy żaglowców było drewno dębowe, sosnowe, jodłowe, modrzewiowe, cedrowe lub drewno różnych gatunków mahoniu. Statki drewniane więc nie mogły być dłuższe niż 100 m i z tego powodu rozmiary statków powiększyły się dopiero w momencie, kiedy do ich budowy użyto żelaza i stali. Pierwsze żaglowce o konstrukcji stalowej pływały również na liniach „herbacia- nych", ale żelazu przypisywano niekorzystny wpływ na jakość herbaty, a poza tym stalowe poszycie obrastały wodorosty i muszelki. Natomiast większe zalety posiadały klipry kompozytowe. Miały one tylko żelazny szkielet z drewnianym poszyciem, które było pokryte blachą miedzianą, chroniącą kadłub przed obrastaniem. Dzisiaj w tym samym celu stosowane są specjalne farby.

Kliknij - szczegóły (47kB)
Kliknij na rysunek by zobaczyć szczegółowe objaśnienia.


OPRACOWANIE: S.Maciejewski

Strona główna / Trochę techniki / Kadłub