Strona główna Ważne daty

EPOKA  KAMIENNA (i wcześniej)

 • ponad 1.500.000 - pierwsze ślady praczłowieka Homo Erectus na terenie Afryki. Rozpoczyna się powolna ekspansja na tereny Azji i Europy.

 • 1.500.000 do 180.000 - Paleolit Dolny; pojawienie się człowieka, i jego pierwsze prymitywne narzędzia.

 • od 200000 do 100000 - na ten okres datowane są pierwsze ślady człowieka współczesnego (Homo sapiens), znalezione na terenach Afryki i Azji wschodniej.

 • od 180.000 do 40.000 - Paleolit Środkowy.

 • 60000-50000 - początki ostatniego zlodowacenia. W wyniku zmian klimatycznych dochodzi do obniżenia poziomu mórz a co za tym idzie utworzenia pomostów łączących kontynent Euroazjatycki z Ameryką północną i Australią. Doprowadzi to do migracji człowieka na te kontynenty.

 • od 40.000 do 18.000 - Paleolit Górny; Nowe rodzaje narzędzi kamiennych, nowe technologie obróbki kamienia. Wyroby użytkowe z kości i rogów. Pojawienie się pierwszych wyrobów artystycznych.

 • 36000 - pierwsze ślady człowieka w Australii.

 • 30000 - pierwsze ślady człowieka w Ameryce.

 • 20000-18000 - maksymalne nasilenie transgresji lądolodu (cofanie się lodowca), z ostatniego zlodowacenia, spowoduje to podniesienie poziomu mórz i oceanów o 120 metrów, a co za tym idzie likwidacje połączeń lądowych z Ameryką (cieśnina Beringa) i Australią (Filipiny, Indonezja). W wyniku tego Kończy się "pierwszy" etap kolonizacji tych kontynentów.

 • 12000 - Wraz z pierwszymi nowego rodzaju narzędziami, pojawiają się pierwsze "łodzie". To jeszcze nie dłubanki a tylko zwykłe zwalone pnie drzew, na których siedzi się okrakiem i wiosłuje rękoma i nogami, pokonując strumienie i mniejsze zbiorniki wodne.

 • 10000 - w tym okresie niektórzy badacze umiejscawiają biblijny statek - Arkę Noego.
  - Ciekawostka, podobno z tego okresu pochodzi egipski Sfinks!

 • 8000 - Jerycho, jest miastem liczącym ponad 2 tyś. mieszkańców.

 • 6300 - Czółno z Pesse (dziś Holandia)

 • 5800-5300 (5000-4500 p.n.e.) Neolit - Osiadły tryb życia. Nowy typ gospodarki polegający na prawie roślin i hodowli zwierząt.

 • 5500 - Z tego okresu pochodzi znaleziona u wybrzeży dzisiejszego Peru "tratwa" Cabalito. Składała się z dwóch pięciometrowej długości pęków trzcin związanych liną.

 • 5000 - Początki żeglugi na Morzu Śródziemnym.

 • 4000 - modele statków wywodzących się od tratw i z pnia jednodrzewu, znalezione w ruinach Sumeryjskich miast.

 • 3500 - pierwsze pojazdy na kołach w Europie.
  - rozwój pierwszych miast w Mezopotamii i Egipcie.
  - Z tego okresu pochodzi ceramika na której przedstawiono statki pływające po Nilu. Statki te nazwano nagadyjskimi.
  - Gwałtowny rozwój żeglugi na nilu związany z budową piramid.

 • 3300 - Według legendy Chiński władca Szui-żeń buduje pierwszą tratwę trzcinową.
  - pierwsze pismo klinowe w sumeryjskim mieście Uruk.

 • 3200 (ok. 2500 p.n.e.) - koniec epoki kamiennej.
  - Upadek wysoko rozwiniętych kultur strefy wschodniobałkańskiej i dolnodunajskiej. Cywilizacje te osiągnęły bardzo wysoki poziom rozwoju już w czwartym tysiącleciu p.n.e.
  - Koniec epoki kamiennej.

Strona główna Ważne daty