SKALA  BEAUFORTA

siła wiatru wg skali Beauforta

siła wiatru m/s km/h Mm/h oznaczenie słowne żagle na statku działanie wiatru na lądzie
niższe

stopnie

0 0-0,2 0-1 0-1 cisza statek nie słucha steru dym wznosi się pionowo
1 0,3-1,7 2-6 2-3 powiew statek zaczyna słuchać steru dym lekko zbacza
2 1,8-3,3 7-12 4-6 słaby wiatr statek niesie

wszystkie żagle

1-2 węzły ledwie odczuwalny podmuch
3 3,4-5,2 13-18 7-10 łagodny wiatr 3-4 węzły poruszają się liście
średnie

stopnie

4 5,3-7,4 19-26 11-14 umiarkowany wiatr 5-6 węzły poruszają się małe gałązki
5 7,5-9,8 27-35 15-19 świeży wiatr trumsle poruszają się gałęzie, ostre podmuchy
6 9,9-12,4 36-44 20-24 silny wiatr bombramsle poruszają się konary
7 12,5-15,2 45-54 25-30 bardzo silny wiatr bramsle mniejsze drzewa poruszają się z pniami
8 15,3-18,2 55-65 31-35 gwałtowny wiatr marsle górne poruszają sie duże drzewa, utrudnione chodzenie
sztormowe

stopnie

9 18,3-21,5 66-77 36-42 wichura zrefowane marsle górne wiatr zrywa dachy, łamie silne pnie
10 21,6-25,1 78-90 43-48 silna wichura dolne m. i zrefowane żagle górne wiatr wyrywa drzewa z korzeniami
11 25,2-29,0 91-104 49-56 gwałtowna wichura żagle sztormowe silne niszczące działanie wiatru
12 ponad 29 ponad 104 ponad 56 huragan żaden żagiel nie utrzymuje się na dzewcach druzgocące działanie wiatru


Stan morza wg skali Beauforta

stan morza stan powierzchni morza długość fal [m]* wysokość fal [m]* siła wiatru
0 lustrzana tafla - - 0
1 powierzchnia lekko zmarszczona (mała łuskowata fala) do 5 0-0,25 1
2 fale są krótkie i wyraźne; ich grzbiety o wyglądzie szklistym zaczynają się załamywać do 15 0,25-1 2
do 25 3
3 dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie się jal wywołuje krótkotrwałe szmery do 50 0,75-2 4
4 wyraźne, długie fale, pokryte białą pianą; łamaniu się fal towarzyszy szum do 75 2-4 5
5 zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, morze szumi do 100 3-6 6
6 fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia do 135 5-7 7
7 fale coraz dłuższe i bardziej strome, gęsta piana układa się w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć 150 do 200 7 do 10 8
9
8 tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy; morze grzmi do 250 ponad 10 10
9 ogromne fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinieprzestają być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, znacznie osłabiający widoczność do 300 11
huragan unosi w powietrzu tak wiele pyłu wodnego, że praktycznie nie ma żadnej widoczności i więcej 12

* podane długości i wysokości fal należy traktować jako wartości średnie

OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: "Maly slownik morski", Leslam Furmaga, Jozef Wojcik

Strona główna / Ciekawostki / Skala Beauforta