POLSKIE  ŻAGLOWCE  SZKOLNE
I  ICH  FUNKCJE

    Współczesne żaglowce, podobnie jak ich poprzednicy w uczelniach morskich zarówno marynarki handlowej jak i marynarki wojennej spełniają funkcję praktycznego szkolenia i kształtowania młodych charakterów. kapitan żeglugi wielkiej Karol Olgierd Borchardt pisał, że jest to: "piastowanie przyszłych oficerów i marynarzy, iżby najlepiej później uprawiali żeglugę transportową, najbezpieczniej prowadzili swoje statki po morskich gościńcach, do fascunującego wręcz regatowego współzawodnctwa". Wśród innych funkcji żaglowca należy wymienić:


"Dar Młodzieży" jest trzecim w wielkiej sztafecie żaglowcem w historii polskiego szkolnictwa morskiego, po "Lwowie" (1920-1930) i "Darze Pomorza" (1930-1981). Pod żaglami "Lwowa", kolebki nawigatorów, pływali wszyscy kandydaci i słuchacze Szkoły Morskiej w Tczewie. Na "Darze Pomorza" uczyli się żeglugi kandydaci i uczniowie Szkoły Morskiej w Gdyni (w latach 1930-1939), Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni i Wyższej szkoły Morskiej w Gdyni (1945-1981). Ogólnie liczba wyszkolonych nakdydatów, uczniów i studentów objęła 50 roczników młodzieży. Na żaglowcach tych pływali, oprócz studentów wydziału nawigacyjnego, studenci wydziałów: mechanicznego, elektrycznego i administracyjnego gdyńskiej uczelni, jak również uczniowie Szkoły Morskiej w Szczecinie i średnich szkół morskich w kraju.

OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: "Jednostki żaglowe w szkoleniu kadr marynarskich i kształtowaniu postaw młodzierzy", praca zbiorowa wydawnictwa AMW

Strona główna / Ciekawostki / Polskie żaglowce szkolne i ich funkcje