"Two Years before the Mast" ("Pamiętnik żeglarza")

Richard Henry Dana junior (1815 - 1882).

Kliknij - powiększenie (61kB)

Młody chłopak, syn prawnika z Cambridge, student uniwersytetu Harvarda, przerywa po dwóch latach naukę i wyrusza w rejs dookoła obu Ameryk jako prosty marynarz na brygu "Pilgrim" uprawiającym handel skórami z Kalifornią. Niby nic takiego, niejednego przecież młodzika z dobrej rodziny uwodzi morze i dalekie podróże. W tym wypadku jest jednak coś niezwykłego. Otóż Dana w czasie całej podróży prowadzi dziennik, który posłużył mu później, jako materiał do książki "Two Years before the Mast" wydanej w roku 1840 (Polski tytuł "Pamiętnik żeglarza").
Dana przez dwa lata (bo tyle trwała podróż), pełnił wszystkie obowiązki marynarza, a nawet, korzystając z dobrego przygotowania w zakresie matematyki, potrafił zgłębić teoretyczne podstawy nawigacji do tego stopnia, iż, gdy zawisła nad nim groźba opóźnienia powrotu do Bostonu i zrezygnowania z dalszych studiów prawniczych, miał już wystarczające kwalifikacje do objęcia w niedługim czasie funkcji młodszego oficera. To wszystko dało mu coś więcej niż tylko krzepę fizyczną, ale też wiadomości o nowym nieznanym wówczas kraju i jego mieszkańcach. Codzienne przebywanie w kubryku z załogą "Pilgrima" i "Alerta" , na którym wrócił do kraju, dało mu wiedzę o psychice ludzi, dla których żaglowiec był domem, warsztatem pracy, przygodą, a bywało, że i więzieniem.
Kliknij - powiększenie (81kB) Książka, będąca owocem tych przygód, zyskała ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych i do dziś uważana jest za jedną z najlepszych książek marynistycznych. Jest to autentyczny dokument życia i pracy marynarza na żaglowcach amerykańskich w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, a ponadto jest kopalnią wiedzy żeglarskiej. Z wypiekami na twarzy czytamy opisy osprzętu, ożaglowania i stosowanych manewrów ówczesnych żaglowców. Ciekawostką jest fakt, że w angielskiej marynarce wojennej każdy marynarz dostawał egzemplarz książki Dany.
Jest jeszcze jeden wątek w tych zapiskach, to opis pracy w porcie, gdzie marynarz zamustrowany na statku prowadzącym handel skórami musiał przeobrazić się w tragarza, sztauera i robotnika konserwującego skóry. To też należało do nie najłatwiejszego marynarskiego życia.
Młodzieńcza przygoda wycisnęła trwały ślad na dalszym życiu Dany. Te dwa lata związały go z morzem tak silnie, że jako prawnik wyspecjalizował się w morskim prawie międzynarodowym. Zachował też dozgonną pasję podróży. Zmarł z dala od domu we Włoszech. Pochowany jest w Rzymie niedaleko poetów angielskich Shelleya i Keasta.


OPRACOWANIE: "BOSMAN"

Strona główna / Warto poznać / R.H. Dana i "Two Years before the Mast" ("Pamiętnik żeglarza")